• ۰۶۱ ۳۳۳۵۲۳۱۳
  • info@lingaline.com
اسفندیار بهمن پور: سفارش ادیت نیتیو مقاله شما تکمیل و ارسال شد
زهرا السادات رضوی: سفارش بررسی تشابه متنی مقاله شما تکمیل و ارسال شد
آزاده رستاخیز: سفارش ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله شما تکمیل و ارسال شد
عنایت سلیمی: سفارش ادیت نیتیو شما تکمیل و ارسال شد
سپیده کرم پور: سفارش ترجمه انگلیسی به فارسی متن شما تکمیل و ارسال شد
سینا قنبری: سفارش ادیت نیتیو مقاله شما تکمیل و ارسال شد
مهرشاد مرادیان: سفارش بررسی تشابه متنی مقاله شما تکمیل و ارسال شد
آرش مرادپور: سفارش ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله شما تکمیل و ارسال شد
بهاره کاظمی: سفارش نیتیو مقاله شما تکمیل و ارسال شد
شیده رضایی: سفارش ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله شما تکمیل و ارسال شد
کاظم نایینی: سفارش بررسی تشابه متنی مقاله شما تکمیل و ارسال شد
امین کاوری: سفارش نیتیو مقاله شما تکمیل و ارسال شد
بهروز کمالیان: سفارش بررسی تشابه متنی مقاله شما تکمیل و ارسال شد
آرش راسخ: سفارش ادیت حرفه‌ای مقاله شما تکمیل و ارسال شد
بیتا گل افشان: سفارش ادیت حرفه‌ای مقاله شما تکمیل و ارسال شد
شیرین امینی: سفارش بررسی تشابه متنی مقاله شما تکمیل و ارسال شد

درباره ما بیشتر بدانید

خدمات ما

خدمات ما شامل پـژوهش و آمـوزش مـجازی در حوزه زبـان است. در بخش پژوهش، امکان بررسی سرقت ادبی متون با بالاترین کیفیت، امکان ویرایش نیتیو مقالات آکادمیک و همچنین ترجمه تخصصی مقالات فراهم شده است. درقسمت آموزش مجازی نیز امکان برگزاری کلاس‌های پیشرفته زبان انگلیسی با کیفیتی متفاوت بزودی فراهم خواهد شد

ترجمه تخصصی مقاله

ترجمه تخصصی مقالات علمی در رشته های مختلف و به وسیله مترجمین با تجربه و متخصص در هر رشته انجام میشود

ویرایش نیتیو مقاله

ویرایش مقاله انگلیسی خود را به ما بـسپارید. ویـرایـشگران نیـتیو ما مقاله شما را به سطح مجلات معتبر علمی میرسانند

بررسی سرقت ادبی

قبل از ارسال مقاله خود به مجلات علمی، از مقدار دقیق تشابه متنی مقاله خود آگاه شوید تا بتوانید نسبت به رفع آن اقدام کنید

درباره ما

ما گروهی از زبانشناسان و اساتید دانشگاهی در رشته آموزش زبان انگلیسی با راه اندازی این مرکز پژوهش و آموزش مجازی در صدد ارتقا دانش زبانی جامعه و کمک به محققین، اساتید دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته های مختلف در زمینه ویرایش و ترجمه مقالات هستیم

Vectors used on this website are adapted from the following sources: