Clicky

دسته بندی: پارافریز

پارافریز و بازنویسی
پارافریز

درباره پارافریز

پارافریز چیست؟ پارافریز (Paraphrase) یا بازنویسی (Rewriting) یعنی بیان ایده و نظر دیگران، اما با زبان و کلام خودتان. برای انجام درست پارافریز باید تمام توان بکار گرفته شود تا معنی متن اصلی تغییر نکند، اما با واژگان و ساختار زبانی متفاوت بیان شود. چرا پارافریز؟ پژوهش مسبوق به سابقه

ادامه مطلب