Clicky

درصد سرقت ادبی

فهرست مطالب

چند درصد سرقت ادبی قابل قبول است؟

پلیجریزم به هیچ عنوان قابل قبول نیست، حتی یک کلمه. اما به هر حال برخی سازمان ها ممکن است تا حدی این مسئله را تحمل کنند.

در هر صورت، پرسش درست تر این است که چند درصد تشابه متنی قابل قبول است؟

در مطلب قبل تفاوت بین تشابه متنی و سرقت ادبی توضیح داده شد. اما اینکه چه مقدار تشابه متنی قابل قبول است، کاملا بستگی به شخص تصمیم گیرنده (سردبیر، داور، استاد راهنما) و سازمان مربوطه (مجله، ناشر، دانشگاه) دارد. بر اساس تجربیات ما، ممکن است بین ۵ تا ۲۰ درصد قابل قبول باشد.

اما اعداد میتوانند بسیار فریب دهنده باشند.

تصور کنید شما سردبیر یک مجله هستید و در مورد سرقت ادبی نیز حساس و سخت‌گیر هستید. امروز دو مقاله برای شما سابمیت شده است. ابتدا هر دو مقاله را با نرم افزار آیثنتیکیت بررسی میکنید. یکی ۵٪ و دیگری ۲۰٪ تشابه متنی دارد. اگر بخواهید از بین این دو مقاله، یکی را به دلیل سرقت ادبی ریجکت کنید، آن مقاله کدام است؟ قاعدتا، مقاله‌ای که ۲۰ درصد تشابه متنی دارد. عقل سلیم هم همین را می گوید، درست است؟

خب، اجازه بدهید نگاهی به بخش هایی از این دو مقاله بیندازیم:

در تصویر زیر، بخشی از مقاله‌ای را میبینید که در مجموع ۲۰ درصد تشابه متنی دارد.

گزارش سرقت ادبی از نتایج

اغلب تشابهات متنی این مقاله (مثل نمونه‌ای که در تصویر بالا دیده میشود) شامل عبارت های پرتکرار میشود. البته مقدار کمی هم سرقت ادبی (خواسته یا ناخواسته) انجام شده که از طریق بازنویسی یا حذف آن قسمت، قابل رفع میباشد .

حالا نگاهی هم به بخشی از مقاله‌ای بیندازیم که فقط ۵ درصد تشابه متنی داشت (تصویر زیر).

گزارش سرقت علمی از بخش نتایج

تشابهات این متن بیشتر از قسمت نتایج است. جالب است که تقریبا تمام آمار و ارقام مربوط به قسمت ریزالت با یک پژوهش قدیمی‌تر دقیقا یکسان است! چطور ممکن است دو پژوهش مختلف، در دو زمان و مکان متفاوت، با دو جامعه آماری مختلف، نتایج آماری دقیقا یکسانی داشته باشند؟ این بیشتر شبیه به یک معجزه است. یا معجزه الهی است، یا سرقت ادبی در کمال وقاحت. احتمال دومی به مراتب بیشتر است.

حالا، اگر دوباره بخواهید از بین این دو مقاله، فقط یکی را به دلیل سرقت ادبی ریجکت کنید، انتخاب تان کدام است؟

البته که مقاله‌ای که ۵ درصد تشابه متنی دارد. درست است که درصد تشابه در این مقاله پایین است، اما سرقت ادبی بسیار جدی در این مقاله مرتکب شده است. نه تنها هیچ پژوهش واقعی انجام نشده و در این مورد دروغ گفته شده، بلکه پژوهش دیگران نیز سرقت شده است.

بنابراین، بررسی و تصمیم گیری در مورد اصالت متن صرفا بر اساس یک عدد اشتباه است.

وقتی گزارش اصالت متن آیثنتیکیت یا هر نرم افزار دیگری را مطالعه میکنید، صرفا به عدد درصد تشابه مقاله اکتفا نکنید. گزارش را از ابتدا تا انتها بررسی کنید و موارد تشابه متن را مورد به مورد چک کنید تا در آخر به جمع بندی مطلوب برسید. هم درصد تشابه مقاله را مد نظر قرار دهید و هم متن گزارش را بررسی کنید.

برای اطلاع از مطالب جدید عضو خبرنامه شوید

مطالب دیگر