دسته بندی: ویرایش مقاله

ترجمه نیتیو
ویرایش مقاله

ترجمه نیتیو

  ترجمه نیتیو ترجمه نیتیو یعنی ترجمه متن از فارسی به انگلیسی (یا برعکس) توسط مترجمی که: هم به زبان فارسی مثل زبان مادری مسلط است هم به زبان انگلیسی مثل زبان مادری مسلط است و هم به موضوع متن یا مقاله آگاهی و اشراف کامل دارد   جل الخالق!

ادامه مطلب
ویرایش نیتیو چیست
ویرایش مقاله

ویرایش نیتیو چیست

  ویرایش نیتیو چیست؟ ویرایش مقاله و متن انگلیسی توسط ویراستار بومی و انگلیسی زبان را ویرایش نیتیو میگویند. اخیرا، اصطلاح ویرایش نیتیو بسیار باب شده است.   چرا؟ چون اغلب مجلات انگلیسی زبان معتبر از نویسندگان غیر انگلیسی درخواست ویرایش مقاله توسط یک نیتیو اسپیکر (فرد بومی) را دارند.

ادامه مطلب
ویرایش مقاله
ویرایش مقاله

ویرایش مقاله

  ویرایش مقاله مقالات علمی برای چاپ در مجلات آکادمیک انگلیسی اغلب به ویرایش زبانی و علمی نیاز دارند. چاپ پژوهش در قالب مقاله امری زمان‌بر است.   اما اصلا چرا باید مقاله چاپ کنیم؟ مقاله مهم‌ترین کانال و ابزار ایجاد دانش جدید و تاثیرگذار ترین ژانر آکادمیک است. یکی

ادامه مطلب