مراحل انجام ویرایش نیتیو مقاله

روند انجام ویرایش در طرح های نیتیو ما را مقایسه کنید و با آگاهی کامل طرح مورد نیاز خود را سفارش دهید. همچنین توصیه میکنیم مقایسه جزییات هر کدام از این طرح ها را هم مطالعه کنید. روند ویرایش در طرح VIP مشابه طرح تضمینی است.

نیتیو تضمینی

۱

ثبت سفارش و پرداخت آنلاین

در فرم سفارش اطلاعات مربوط به مقاله از جمله استایل نگارشی و اسامی انگلیسی نویسندگان جهت صدور گواهی را تکمیل و سپس پرداخت را بصورت آنلاین انجام دهید

۲

پیش ویرایش مقاله

قبل از ارسال مقاله جهت ویراستاری نیتیو، یک بررسی اولیه جهت برطرف ساختن ایرادات معمول گرامری بر روی مقاله شما انجام خواهد شد

۳

بررسی ترجمه مقاله

قبل از ارسال مقاله جهت ویراستاری نیتیو، متن انگلیسی و ترجمه فارسی آن جمله به جمله بررسی میشود تا مقاله بدون هیچ گونه ابهام معنایی برای ویراستار نیتیو ارسال شود

۴

ارسال مقاله به انگلیس

مقاله جهت انتخاب ویراستار مناسب و انجام ویرایش برای شرکت همکار در انگلیس ارسال میشود

۵

بازبینی مقاله پس از ویرایش

پس از دریافت متن ویرایش شده، کیفیت آن کنترل و ارزیابی میشود و در صورت نیاز اصلاحات تکمیلی انجام خواهد شد

۶

صدور گواهی نیتیو

پس از انجام ویرایش، یک گواهی صادر میشود که شامل عنوان مقاله، اسامی نویسندگان، تاریخ ویرایش، تعداد کلمات مقاله و شماره شناسایی ۱۰ رقمی گواهی است

۷

بررسی اصالت متن

فایل ویرایش شده و نهایی مقاله از نظر تشابه متنی با نرم افزار آیثنتیکیت بررسی میشود و گزارش آن در قالب یک فایل پی‌دی‌اف برای شما ارسال خواهد شد

۸

پرسش و پاسخ با ادیتور

امکان ارتباط با ادیتور مقاله را دارید. هر سوالی دارید بپرسید و سوالات، ابهامات و کامنت های ویراستار در مورد مقاله خود را پاسخ دهید تا کیفیت ویرایش افزایش یابد

۹

تحویل سفارش

در پایان، ۵ فایل برای شما ارسال میشود: فایل آماده ارسال به مجله، فایل ترکت شامل تغییرات انجام شده، گزارش کلی ویراستار، بررسی سرقت ادبی، و گواهی ویرایش نیتیو

نیتیو تخصصی

۱

ثبت سفارش و پرداخت آنلاین

در فرم سفارش اطلاعات مربوط به مقاله از جمله استایل نگارشی و اسامی انگلیسی نویسندگان جهت صدور گواهی را تکمیل و سپس پرداخت را بصورت آنلاین انجام دهید

۲

ارسال مقاله به انگلیس

مقاله جهت انتخاب ویراستار مناسب و انجام ویرایش برای شرکت همکار در انگلیس ارسال میشود

۳

صدور گواهی نیتیو

پس از انجام ویرایش، یک گواهی صادر میشود که شامل عنوان مقاله، اسامی نویسندگان، تاریخ ویرایش، تعداد کلمات مقاله و شماره شناسایی ۱۰ رقمی گواهی است

۴

بررسی اصالت متن

فایل ویرایش شده و نهایی مقاله از نظر تشابه متنی با نرم افزار آیثنتیکیت بررسی میشود و گزارش آن در قالب یک فایل پی‌دی‌اف برای شما ارسال خواهد شد

۵

پرسش و پاسخ با ادیتور

امکان ارتباط با ادیتور مقاله را دارید. هر سوالی دارید بپرسید و سوالات، ابهامات و کامنت های ویراستار در مورد مقاله خود را پاسخ دهید تا کیفیت ویرایش افزایش یابد

۶

تحویل سفارش

در پایان، ۵ فایل برای شما ارسال میشود: فایل آماده ارسال به مجله، فایل ترکت شامل تغییرات انجام شده، گزارش کلی ویراستار، بررسی سرقت ادبی، و گواهی ویرایش نیتیو

نیتیو حرفه ‌ای

۱

ثبت سفارش و پرداخت آنلاین

در فرم سفارش اطلاعات مربوط به مقاله از جمله استایل نگارشی و اسامی انگلیسی نویسندگان جهت صدور گواهی را تکمیل و سپس پرداخت را بصورت آنلاین انجام دهید

۲

ارسال مقاله به انگلیس

مقاله جهت انتخاب ویراستار مناسب و انجام ویرایش برای شرکت همکار در انگلیس ارسال میشود

۳

صدور گواهی نیتیو

پس از انجام ویرایش، یک گواهی صادر میشود که شامل عنوان مقاله، اسامی نویسندگان، تاریخ ویرایش، تعداد کلمات مقاله و شماره شناسایی ۱۰ رقمی گواهی است

۴

تحویل سفارش

در پایان، ۴ فایل برای شما ارسال میشود: فایل آماده ارسال به مجله، فایل ترکت شامل تغییرات انجام شده، گزارش کلی ویراستار، گواهی ویرایش نیتیو