مراحل انجام ویرایش نیتیو مقاله

روند انجام ویرایش در طرح های نیتیو ما را مقایسه کنید و با آگاهی کامل طرح مورد نیاز خود را سفارش دهید. همچنین توصیه میکنیم مقایسه جزییات هر کدام از این طرح ها را هم مطالعه کنید.

VIP نیتیو

۱

ثبت سفارش و پرداخت آنلاین

در فرم سفارش اطلاعات مربوط به مقاله از جمله استایل نگارشی و اسامی انگلیسی نویسندگان جهت صدور گواهی را تکمیل و سپس پرداخت را بصورت آنلاین انجام دهید

۲

پیش ویرایش مقاله

قبل از ارسال مقاله جهت ویراستاری نیتیو، یک بررسی اولیه جهت برطرف ساختن ایرادات معمول گرامری بر روی مقاله شما انجام خواهد شد

۳

بررسی ترجمه مقاله

قبل از ارسال مقاله جهت ویراستاری نیتیو، متن انگلیسی و ترجمه فارسی آن  بررسی میشود تا مقاله بدون ابهام معنایی برای ویراستار نیتیو ارسال شود

۴

ارسال مقاله به انگلیس

مقاله جهت انتخاب ویراستار مناسب و انجام ویرایش برای شرکت همکار در انگلیس ارسال میشود

۵

بازبینی مقاله پس از ویرایش

پس از دریافت متن ویرایش شده، کیفیت آن کنترل و ارزیابی میشود و در صورت نیاز اصلاحات تکمیلی انجام خواهد شد

۶

صدور گواهی نیتیو

پس از انجام ویرایش، یک گواهی صادر میشود که شامل عنوان مقاله، اسامی نویسندگان، تاریخ ویرایش، تعداد کلمات مقاله و شماره شناسایی ۱۰ رقمی گواهی است

۷

بررسی اصالت متن

فایل ویرایش شده و نهایی مقاله از نظر تشابه متنی با نرم افزار آیثنتیکیت بررسی میشود و گزارش آن در قالب یک فایل پی‌دی‌اف برای شما ارسال خواهد شد

۸

پرسش و پاسخ با ادیتور

امکان ارتباط با ادیتور مقاله را دارید. هر سوالی دارید بپرسید و سوالات، ابهامات و کامنت های ویراستار در مورد مقاله خود را پاسخ دهید تا کیفیت ویرایش افزایش یابد

۹

تحویل سفارش

در پایان، ۵ فایل برای شما ارسال میشود: فایل آماده ارسال به مجله، فایل ترکت شامل تغییرات انجام شده، گزارش کلی ویراستار، بررسی سرقت ادبی، و گواهی ویرایش نیتیو

نیتیو تضمینی

۱

ثبت سفارش و پرداخت آنلاین

در فرم سفارش اطلاعات مربوط به مقاله از جمله استایل نگارشی و اسامی انگلیسی نویسندگان جهت صدور گواهی را تکمیل و سپس پرداخت را بصورت آنلاین انجام دهید

۲

پیش ویرایش مقاله

قبل از ارسال مقاله جهت ویراستاری نیتیو، یک بررسی اولیه جهت برطرف ساختن ایرادات معمول گرامری بر روی مقاله شما انجام خواهد شد

۳

ارسال مقاله به انگلیس

مقاله جهت انتخاب ویراستار مناسب و انجام ویرایش برای شرکت همکار در انگلیس ارسال میشود

۴

بازبینی مقاله پس از ویرایش

پس از دریافت متن ویرایش شده، کیفیت آن کنترل و ارزیابی میشود و در صورت نیاز اصلاحات تکمیلی انجام خواهد شد

۵

صدور گواهی نیتیو

پس از انجام ویرایش، یک گواهی صادر میشود که شامل عنوان مقاله، اسامی نویسندگان، تاریخ ویرایش، تعداد کلمات مقاله و شماره شناسایی ۱۰ رقمی گواهی است

۶

بررسی اصالت متن

فایل ویرایش شده و نهایی مقاله از نظر تشابه متنی با نرم افزار آیثنتیکیت بررسی میشود و گزارش آن در قالب یک فایل پی‌دی‌اف برای شما ارسال خواهد شد

۷

پرسش و پاسخ با ادیتور

امکان ارتباط با ادیتور مقاله را دارید. هر سوالی دارید بپرسید و سوالات، ابهامات و کامنت های ویراستار در مورد مقاله خود را پاسخ دهید تا کیفیت ویرایش افزایش یابد

۸

تحویل سفارش

در پایان، ۵ فایل برای شما ارسال میشود: فایل آماده ارسال به مجله، فایل ترکت شامل تغییرات انجام شده، گزارش کلی ویراستار، بررسی سرقت ادبی، و گواهی ویرایش نیتیو

نیتیو تخصصی

۱

ثبت سفارش و پرداخت آنلاین

در فرم سفارش اطلاعات مربوط به مقاله از جمله استایل نگارشی و اسامی انگلیسی نویسندگان جهت صدور گواهی را تکمیل و سپس پرداخت را بصورت آنلاین انجام دهید

۲

ارسال مقاله به انگلیس

مقاله جهت انتخاب ویراستار مناسب و انجام ویرایش برای شرکت همکار در انگلیس ارسال میشود

۳

صدور گواهی نیتیو

پس از انجام ویرایش، یک گواهی صادر میشود که شامل عنوان مقاله، اسامی نویسندگان، تاریخ ویرایش، تعداد کلمات مقاله و شماره شناسایی ۱۰ رقمی گواهی است

۴

تحویل سفارش

در پایان، ۴ فایل برای شما ارسال میشود: فایل آماده ارسال به مجله، فایل ترکت شامل تغییرات انجام شده، گزارش کلی ویراستار، و گواهی ویرایش نیتیو

نیتیو حرفه ‌ای

۱

ثبت سفارش و پرداخت آنلاین

در فرم سفارش اطلاعات مربوط به مقاله از جمله استایل نگارشی و اسامی انگلیسی نویسندگان جهت صدور گواهی را تکمیل و سپس پرداخت را بصورت آنلاین انجام دهید

۲

ارسال مقاله به انگلیس

مقاله جهت انتخاب ویراستار مناسب و انجام ویرایش برای شرکت همکار در انگلیس ارسال میشود

۳

تحویل سفارش

در پایان، ۳ فایل برای شما ارسال میشود: فایل آماده ارسال به مجله، فایل ترکت شامل تغییرات انجام شده، و گزارش کلی ویراستار