مقایسه جزییات طرح های ویرایش نیتیو

جزییات طرح های ویرایش نیتیو ما را مقایسه کنید و با آگاهی کامل طرح مورد نیاز خود را سفارش دهید. همچنین توصیه میکنیم روند ویرایش هر کدام از این طرح ها را هم مطالعه کنید.  کیفیت ویرایش در طرح VIP به مراتب بالاتر است و در جدول لحاظ نشده.

نیتیو تضمینی نیتیو تخصصی نیتیو حرفه‌ای
اصلاح کامل اشتباهات گرامری
زیاد متوسط کم اصلاح و ارتقا واژگان
تصحیح اشتباهات املایی
تصحیح نقطه گذاری
بررسی فونت و فاصله‌ها در متن
مطابقت عناوین، تصاویر و جداول
ویرایش متن به شیوه آمریکایی/بریتانیایی
ایجاد ارتباط مناسب بین جملات
متوسط کم تصحیح ساختاری جملات
حذف جملات تکراری و اضافه
READABILITY حل مشکل خوانایی یا
اصلاح لحن جملات
رفع ابهام از مفهوم متن انگلیسی
تنظیم و قالب‌بندی صفحات طبق فرمت ژورنال
APA تصحیح شیوه ارجاع منابع مقاله مثل شیکاگو و
گواهی معتبر ویرایش نیتیو از انگلیس
ویرایش توسط شرکت همکار در انگلیس
ارائه فایل ترکت
۲ ۱ ۱ تعداد ویراستاران
ویراستار نیتیو عمومی
ویراستار نیتیو تخصصی و مرتبط به رشته
مادام العمر یک سال یک ماه مدت زمان گارانتی
پرسش و پاسخ با ادیتور
گزارش بررسی سرقت ادبی
پیش‌ویرایش مقاله
بررسی ترجمه مقاله
بازبینی مجدد پس از ویرایش
۳۴۹ ۲۲۹ ۱۷۹ قیمت پایه به ازای هر کلمه (تومان)